Now showing items 1-4 of 4

 • Druhy poškozování materiálů - II 

  Mašková, Lenka
  Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
 • Extraordinary Response of H-Charged and H-Free Coherent Grain Boundaries in Nickel to Multiaxial Loading 

  Šesták, Petr; Černý, Miroslav; Zhang, Zhiliang; Pokluda, Jaroslav (Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020-07-08)
  The cohesive strength of 3, v5, and v11 grain boundaries (GBs) in clean and hydrogen-segregated fcc nickel was systematically studied as a function of the superimposed transverse biaxial stresses using ab initio methods. ...
 • Metody vodíkování ocelí pro experimentální účely 

  Gordiak, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou vodíkovania ocelí. V prvej časti práce sú popísané jednotlivé metódy, ktorými sa v súčasnosti experimentálne materiály vodíkujú. Súčasťou sú taktiež výsledky v literatúre dostupných ...
 • Vodíková křehkost spojovacích šroubů 

  Vlk, Václav
  Tématem této bakalářské práce je rozbor několika zlomených šroubů, u kterých je podezření na degradaci materiálu následkem působení vodíkové křehkosti. Interpretace porušení a příčiny lomu byla provedena na základě ...