Now showing items 1-9 of 9

 • Fotokatalytický rozklad vody oxidovými polovodiči modifikovanými grafenem/grafenoxidem 

  Marek, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na téma alternativního získávání vodíku jako energetického zdroje budoucnosti pomocí fotokatalytického rozkladu vody v přítomnosti polovodičových materiálů - zejména modifikovaného a nemodifikovaného ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

  Sedláček, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...
 • Produkce vodíku s využitím bakterií rodu Clostridium 

  Filová, Dagmar
  Bakalárska práca sa zaoberá produkciou vodíka baktériami rodu Clostridium – konkrétne C. butyricum a C. tyrobutyricum. V teoretickej časti sú rozobrané spôsoby výroby vodíka, rozdelené na biologické a nebiologické metódy. ...
 • Vodík a automobil 

  Břoušek, Lukáš
  Práce vznikla za účelem porovnání možností pohonu osobního automobilu za pomoci vodíku. Popíšeme jeho vlastnosti, způsoby výroby, skladování, distribuci i možnosti využití. Blíže vysvětlíme princip dosud známých zařízení ...
 • Vodík jako alternativní palivo pro spalovací motory 

  Hurník, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je shromáždit a kriticky vyhodnotit vlastnosti vodíku jako paliva pro spalovací motory používané v dopravní technice. Práce je uvedena důvody pro zavedení alternativních paliv, dále se věnuje ...
 • Vodíková paliva 

  Tyagunova, Victoria
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice výroby a použitelnosti vodíkových paliv. Práce je hlavně zaměřena na popis způsobů výroby a využití vodíku v průmyslu a energetice. Úvodní část práce ...
 • Vodíková paliva 

  Umlauf, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření základní rešerše k problematice konzervace energie z obnovitelných zdrojů. Hlavním cílem práce je posouzení vodíkových paliv získaných pomocí elektrické energie elektrolýzou vody. ...
 • Vodíkový autobus 

  Kopecký, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vodíkovými autobusy, jejich koncepcí, vlastnostmi, praktickým uplatněním a ekonomikou provozu. Pojednává také o bezpečnosti a vodíkové infrastruktuře, zejména o výrobě, skladování a využití vodíku, ...