Now showing items 1-1 of 1

  • Spalování vodíku v pístových spalovacích motorech 

    Forbelský, Antonín
    V bakalářské práci jsem se zaměřil na shrnutí dostupných faktů týkajících vodíkových spalovacích motorů. V práci je uvedena stručná historie vodíkových motorů. Hlavní část práce tvoří popis specifik konverze konvečního ...