Now showing items 1-1 of 1

  • Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium 

    Sedláček, Zbyněk
    Bakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové ...