Now showing items 1-20 of 20

 • Diagonální ponorné vodní čerpadlo s hydrostatickým pohonem 

  Para, Marcel
  Bakalárska práca rieši problém ponorného, diagonálneho čerpadla s hydrostatickým pohonom. Popisuje základné princípy hydrauliky a hryrdaulických prvkov. V bakalárskej práci sa zisťuje možnosť zapojenia hydrostatického ...
 • Horizontální štípací stroj na dřevo 

  Pištělák, Zbyněk
  Mezi cíle této bakalářské práce patří vypracovat rešerši štípacích strojů, a štípaného materiálu. Dále je práce zaměřena na vlastní konstrukci štípacího stroje dle zadaných parametrů. Následuje návrh štípacího stroje s ...
 • Hydraulický agregát pro regulaci parní turbíny 

  Morávek, Aleš
  Tato diplomová práce je zaměřena na praktický návrh vysokotlakého hydraulického agregátu k pohonu regulace kondenzační turbíny. Cílem práce je výpočet všech prvků hydraulického systému, návrh potrubí a nezbytná výkresová ...
 • Hydraulický lis CTC 63 

  Vachek, Jakub
  Tématem této bakalářské práce je návrh hydraulického lisu pro rovnání rotačních součástí, jeho návrhové a kontrolní výpočty. Práce dále obsahuje výkresovou dokumentaci vybraných dílů a stručný přehled zadané tématiky.
 • Hydraulický okruh pojezdu dvoucestného vozidla 

  Rozumek, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh hydraulického (hydrostatického) okruhu pohonu dvoucestného vozidla pro jízdu po komunikaci i železnici. Jelikož moje diplomová práce nebude na požadavek vztažena ke konkrétnímu typu ...
 • Hydrokolo - studie proveditelnosti 

  Kunovský, Lukáš
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh hydraulického systému speciálně určeného pro pohon jízdního kola, který je realizován pomocí hydrostatických převodníků. Podává informaci o potřebných elementech a postupu jejich volby, ...
 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...
 • Motorová jednotka malotraktoru 

  Mátyás, Attila
  Táto práca sa zaoberá navrhovaním a výberom motorovej jednotky malotraktoru. Prvá, teoretická časť stručne popisuje malotraktory podobnej hmotnostnej kategórie, poskytuje prehľad existujúcich malotraktorov na trhu a ich ...
 • Motorová jednotka teleskopického nakladače 

  Seják, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výběrem motorové jednotky teleskopického nakladače dle zadaných parametrů. První část se věnuje rešeršnímu rozboru a srovnání teleskopických manipulátorů podobné hmotnostní kategorie. Druhá ...
 • Návěsné rypadlové zařízení za traktor 

  Jurák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je konstrukční návrh přídavného rypadlového zařízení s bočním posuvem pro zemědělský traktor s výkonem 50 až 70 kW. Rypadlové zařízení je ovládáno pomocí hydraulického obvodu. Hlavním prvkem je ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Kokeš, Petr
  Práce se zabývá komplexním návrhem malé vodní elektrárny v konkrétní lokalitě. V první části se nachází popis lokality, následuje vyhodnocení hydroenergetického potenciálu daného vodního toku, popis řešení vtokového objektu ...
 • Obojživelný terénní automobil s hydraulickým pohonem 

  Nožka, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá studií řešitelnosti terénního obojživelného vozidla s hydrostatickým pohonem. První část této práce se věnuje základním pojmům z teorie obojživelných vozidel a hydraulických pohonů vozidel. ...
 • Revize a návrh úprav chladícího systému smykem řízených nakladačů B861, B961 

  Bečka, Pavel
  Cílem této diplomové práce je revize chladicího systému smykem řízeného nakladače „BOBEK“ B861, B961 a jeho případná optimalizace tak, aby nedocházelo k přehřívání hydraulického systému, ani motoru nakladače. V první části ...
 • Stanovení účinnosti rekuperačního hydrostatického pohonu 

  Kobza, Michal
  V první části diplomové práce je stanoveno kritérium účinnosti jednotlivých pracovních režimů experimentálního stendu při rekuperaci energie a následně vyhodnoceny záznamy jednotlivých měření. Vypočítány jsou také úspory ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Hoplíček, Štěpán
  Mezi cíle bakalářské práce patří rešerše známých variant konstrukcí štípacích strojů na dřevo, porovnání mechanických a hydraulických pohonů těchto strojních zařízení. Posledním cílem je výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Štípací stroj na dřevo 

  Henzl, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem štípacího stroje na dřevo včetně pevnostních a kontrolních výpočtů a návrhu jeho hydraulického obvodu. Pro návrh konstrukce je nutné zvolit maximální rozměry dřevěné kulatiny, které ...
 • Vertikální štípací stroj na dřevo 

  Zimek, Rostislav
  Tato bakalářská práce se v úvodu zabývá provedením rešeršního rozboru štípacích strojů na dřevo. Další náplní práce je provedení výpočetního a konstrukčního návrhu vlastního štípacího stroje. Při návrhu vycházím ze zadaných ...
 • Vysokotlaká hydraulika v zemědělských strojích 

  Pavlík, Václav
  Tato bakalářská práce nabízí přehled nejvyužívanějších způsobů přeměny kinetické energie na tlakovou a naopak, pomocí hydrostatických převodníků. Je zaměřena na problematiku vysokotlakých hydraulických mechanismů v ...
 • Zkoušení hydraulických soustav letadel 

  Suk, Filip
  Závěrečná práce s názvem „Zkoušení hydraulických systémů letadel“ pojednává o problematice spojené se zkoušením jednotlivých komponent a také celých hydraulických systémů. V první části práce jsou uvedeny požadavky předpisů, ...