Now showing items 1-1 of 1

  • Termoakustické měření výkonu ultrazvuku 

    Vysoudil, Ladislav
    Zadáním této práce je navrhnout konstrukční řešení termoakustického snímače a experimentálně ověřit jeho funkci pro testování intenzity ultrazvuku diagnostických systémů. Dále pak změřené výsledky porovnat s měřením pomocí ...