Now showing items 1-1 of 1

  • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

    Šponer, Jan
    Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...