Now showing items 1-2 of 2

  • Platnost hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu 

    Vacula, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá objasněním existence hydrostatického a hydrodynamického paradoxonu. Především hydrostatické paradoxon obecně nebývá náležitě zdůvodněno, což implikuje další nejasnosti. Cílem práce je proto ...
  • Projekt bytového domu 

    Moravcová, Eva
    Jedná se bytový dům v Brně. Nosná konstrukce je železobetonová. Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy a stěnami. Vodorovné nosné konstrukce jsou ...