Now showing items 1-19 of 19

 • Acoustic Analysis of Sentences Complicated for Articulation in Patients with Parkinson's Disease 

  Kiska, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with acoustic analysis of hypokinetic dysarthria. Hypokinetic dysarthria is a speech motor dysfunction that is present in approximately 90% of patients with Parkinson’s disease (PD). The work is mainly ...
 • Analýza Parkinsonovy nemoci pomocí segmentálních řečových příznaků 

  Mračko, Peter
  V tejto práci je popísaný návrh systému diagnózy Parkinsonovej choroby na základe reči. Parkinsonova choroba je neurodegeneratívna porucha centrálneho nervového systému, ktorej prejavom je okrem iných aj postihnutie ...
 • Aplikace statistické analýzy řeči pacientů s Parkinsonovou nemocí 

  Bijota, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním řečového signálu osob postižených Parkinsonovou nemocí za účelem vytvoření statistického vzorku řečových parametrů, pomocí něhož bude možno rozdělit zkoumané osoby na parkinsoniky ...
 • Changes in Phonation and Their Relations with Progress of Parkinson’s Disease 

  Galáž, Zoltán; Mekyska, Jiří; Zvončák, Vojtěch; Mucha, Ján; Kiska, Tomáš; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Mráčková, Martina; Košťálová, Miroslava; Rektorová, Irena; Faúndez Zanuy, Marcos; Alonso-Hernandez, Jesus; Gomez-Vilda, Pedro (MDPI, 2019-01-22)
  Hypokinetic dysarthria, which is associated with Parkinson’s disease (PD), affects several speech dimensions, including phonation. Although the scientific community has dealt with a quantitative analysis of phonation in ...
 • Correlation Analysis Of Freezing Of Gait And Speech Disorders In Parkinson’S Disease 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the analysis of a relationship between freezing of gait (FOG) and hypokinetic dysarthria (HD) in Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 74 PD patients. We used freezing of gait ...
 • De-identifikace řečníků postižených hypokinetickou dysartrií 

  Kárník, Radoslav
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který provádí de-identifikace řečových nahrávek pacientů postižených Parkinsonovou nemocí. V práci jsou popsány příčiny a projevy Parkinsonovy nemoci a vlivy hypokinetické ...
 • Hodnocení Parkinsonovy nemoci na základě akustické analýzy hypokinetické dysartrie 

  Galáž, Zoltán
  Hypokinetická dysartrie (HD) je častým symptomem vyskytujícím se až u 90% pacientů trpících idiopatickou Parkinsonovou nemocí (PN), která výrazně přispívá k nepřirozenosti a nesrozumitelnosti řeči těchto pacientů. Hlavním ...
 • Identification Of Parkinson’S Disease Using Acousticanalysis Of Poem Recitation 

  Mucha, Ján (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Parkinson’s disease (PD) is the second most frequent neurodegenerative disorder. It is estimated that 60–90% of PD patients suffer from speech disorder called hypokinetic dysarthria (HD). The goal of this work is to reveal ...
 • Korelační analýza Parkinsonovy nemoci v akustické oblasti 

  Vošček, Jakub
  Bakalárska práca je venovaná korelačnej analýze Parkinsonovej choroby v akustickej oblasti. V prvej časti je priblíženie Parkinsonovej choroby a jej symptómov. Hlbšie sa zaoberá problémami tvorby reči, ktoré nazývame ...
 • Moderní řečové příznaky používané při diagnóze chorob 

  Bílý, Ondřej
  Tato práce se zabývá diagnózou Parkinsonovy choroby na základě analýzy řečového signálu. Na začátku práce je popsána tvorba řečového signálu. Následuje popis analýzy řečového signálu, jeho předzpracování a následná extrakce ...
 • Odhad progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči 

  Ustohalová, Iveta
  Tato diplomová práce se zabývá odhadem progrese Parkinsonovy nemoci pomocí akustické analýzy řeči. V jejím rámci byla prostudována problematika hypokinetické dysartrie jako důsledku Parkinsonovy nemoci a její vliv na mluvený ...
 • Parkinson Disease Detection from Speech Articulation Neuromechanics 

  Gomez-Vilda, Pedro; Mekyska, Jiří; Manuel Ferrandez, Jose; Palacios-Alonso, Daniel; Gómez-Rodellar, Andrés; Rodellar Biarge, María Victoria; Galáž, Zoltán; Smékal, Zdeněk; Eliášová, Ilona; Košťálová, Milena; Rektorová, Irena (Frontiers, 2017-08-25)
  Aim: The research described is intended to give a description of articulation dynamics as a correlate of the kinematic behavior of the jaw-tongue biomechanical system, encoded as a probability distribution of an absolute ...
 • Potential of Prosodic Features to Estimate Degree of Parkinson's Disease Severity 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with non-invasive and objective Parkinson’s disease (PD) severity estimation. For this purpose, prosodic speech features expressing monopitch, monoloudness, and speech rate abnormalities were extracted ...
 • Preliminary Acoustic Analysis of Noise Components in Patients with Parkinson's Disease 

  Galáž, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with acoustic analysis of noise components extracted from speech signals of patients with Parkinson’s disease (PD) who recited a poem. Experimental dataset consisted of 97 PD patients with different disease ...
 • Quantification of Prosodic Impairment in Patients with Idiopathic Parkinson's Disease 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with quantitative analysis of prosodic impairment in idiopathic Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 97 PD patients and 55 healthy speakers. The prosodic features expressing monopitch, ...
 • Speech Disorders In Parkinson’S Disease Patients With Mild Form Of Freezing Of Gait 

  Galáž, Zoltán (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This paper deals with the description of speech disorders present in the mild stage of freezing of gait (FOG) in patients with Parkinson’s disease (PD). Experimental dataset consisted of 48 PD patients and 52 healthy ...
 • Vývoj moderních akustických parametrů kvantifikujících hypokinetickou dysartrii 

  Kowolowski, Alexander
  Tato práce se zabývá návrhem a testováním nových akustických parametrů pro zpracování dysprozodické řeči u pacientů trpících hypokinetickou dysartrií. V práci je uvedeno a otestováno 41 nových parametrů pro kvantifikaci ...
 • Výzkum řečových příznaků hodnotících diadochokinetické (DDK) úlohy 

  Kukučka, Peter
  V rámci diplomovej práce boli naštudované metódy spracovania reči za účelom výpočtu parametrov hodnotiacich reč pacientov s Parkinsonovým ochorením. Hlavné zameranie práce je hodnotenie diadochokinetických (DDK) úloh. Bol ...
 • Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu 

  Vymlátil, Petr
  Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V ...