Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích 

  Bátora, Branislav
  Práce se zabývá problematikou ferorezonančního jevu a ferorezonančního přepětí v elektrických sítích. V úvodní části práce je vysvětlen teoretický základ ferorezonančního jevu a jeho důsledky na elektrizační soustavu. Dále ...
 • Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace 

  Cagaš, Radek
  Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a ...
 • Bistabilní systémy v elektrotechnice 

  Juřica, Lukáš
  V první části práce se pojednává o bistabilitě a bifurkaci a o jejich využití. Další část se zabývá hysterezí a studiem bistabilních dynamických systémů a jejich stacionárních stavů. Poslední část je věnována klopným obvodům ...
 • Control of domain structure and magnetization reversal in thick Co/Pt multilayers 

  Fallarino, Lorenzo; Oelschlägel, Antje; Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Bashkatov, Aleksander; Samad, Fabian; Böhm, B.; Chesnel, Karine; Hellwig, Olav (American Physical Society, 2019-01-25)
  We present a study of the magnetic properties of [Co(3.0 nm)/Pt(0.6nm)]N multilayers as a function of Co/Pt bilayer repetitions N. Magnetometry investigation reveals that samples with N 15 exhibit two characteristic magnetization ...
 • Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky 

  Svršek, David
  Rešeršní bakalářská práce, Dynamická interakce automobilu s krytem vozovky, se zabývá shrnutím základních poznatků o působících silách a faktorech, které ovlivňují interakci vozidla s povrchem vozovky. Práce je rozdělena ...
 • Grafenový senzor relativní vlhkosti a vliv hradlového napětí 

  Štrba, Lukáš
  Práca je zameraná na pozorovanie vplyvu relatívnej vlhkosti a vplyvu hradlového napätia na transportnú odozvu grafénového senzoru v atmosferických podmienkach a v podmienkach vákua.
 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 12V/130A s podpůrnou funkcí start 

  Láznička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem nabíječky olověných akumulátorů s podpůrnou funkcí pro startování automobilů. Jejím základem je spínaný zdroj, proto má nabíječka malé rozměry a je snadno přenositelná. Je ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...
 • Multiphysics Model of an MR Damper including Magnetic Hysteresis 

  Kubík, Michal; Goldasz, Janusz (Hindawi, 2019-06-26)
  Hysteresis is one of key factors influencing the output of magnetorheological (MR) actuators. The actuators reveal two primary sources of hysteresis. The hydro(mechanical) hysteresis can be related to flow dynamics mechanisms ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Přechod kavitujícího proudění do superkavitace 

  Chovanec, Radomír
  Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa venuje rešerši. Zaoberá sa objasnením základných pojmov kavitácie a súčasnému poznaniu v oblasti super- kavitácie. V druhej experimentálnej časti sa venuje procesom ...
 • Reduction of Elastomagnetic Sensor Errors by Using Neural Networks 

  Vojtko, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004-06)
  This article deals with possibilities of reduction of elastomagnetic sensor errors. Elastomagnetic sensors are used for measuring of massive pressure force (of range about 200 kN). At the same time with demands on sensor ...
 • Rozptylové ztráty v magnetických materiálech na konci statorového svazku 

  Kopecký, Ivo
  Práce se zabývá zkoumáním magnetického pole a magnetických toků na konci statorového svazku u synchronního stroje. Tato problematika je řešena metodou nelineární magneticky odporové sítě, která je simulovaná v programu ...
 • Snímače náklonu 

  Hájek, Tomáš
  Tématem bakalářské práce jsou MEMS snímače náklonu, které se využívají uvnitř integrovaných obvodů, zařízeních leteckého, automobilového průmyslu, ale také v běžných domácích elektrospotřebičích. Práce přináší čtenáři ...
 • Tvorba nanostruktur a nanosoučástek pro oblast nanoelektroniky a spintroniky 

  Lišková, Zuzana
  Práce pojednává o vytváření grafenových nanostruktur a jejich aplikacích při měření transportních vlastností grafenu. Na vyrobených exfoliovaných šupinkách grafenu, CVD grafenových vrstvách a zrnech jsou vytvářeny kontakty ...
 • Untraditional Actuators Sma Type -Modeling Of Hysteresis 

  Vašina, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The shape memory materials are known since first half of the twentieth century. The example of these materials could be a Shape Memory Alloys (SMA). Because of their attributes, the engineers usually call them a „smart ...