Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

    Karlovský, Juraj
    Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...
  • Simulace kvadrupólového hmotnostního filtru 

    Kandra, Mário
    V práci sa zaoberáme problematikou hmotnostnej spektrometrie. Najprv sa snažíme vysvetliť základné fyzikálne princípy, ktoré využíva kvadrupólolový filter, poprípade vyskytujúce sa v sprievodných javoch. V nasledujúcej ...