Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace neuronových sítí ve zpracování obrazu 

    Nagyová, Lenka
    Tato práce se věnuje teorii umělých neuronových sítí: historii, jednotlivým způsobům učení a architektuře sítí. Dále je nezbytné popsat bloky zpracování obrazu od snímání a předzpracování obrazu přes segmentaci až po ...
  • Identifikace objektů v obraze 

    Zavalina, Viktoriia
    Tato práce popisuje postupy, pro detekci objektů v obraze. Obsahuje teoretickou, praktickou a experimentální častí. Teoretická část se zabývá popisem reprezentace obrazu, metod předzpracovaní, a metod detekce a identifikace ...