Now showing items 1-16 of 16

 • Bezsensorové řízení BLDC motoru 

  Križan, Jakub
  Práce se zabývá problematikou řízení bezkartáčového stejnosměrného (BLDC) motoru jak s užitím senzorů natočení, tak i bezsenzorově. Dále pojednává o problematice řízení při výpadku senzoru a zabývá se rovněž odvozením a ...
 • Identifikace parametrů asynchronního motoru 

  Křížek, Tomáš
  Tato práce popisuje a realizuje (v programu Matlab-Simulink a v mikrokontroleru Freescale 56F8346) jednu off-line metodu identifikující parametry asynchronního motoru, které jsou nezbytné k implementaci vektorového řízení. ...
 • Identifikace parametrů náhradního zapojení asynchronního motoru 

  Otýpka, Jan
  V této práci se zabývám řešením identifikace parametrů náhradního zapojení pro asynchronní motor s kotvou nakrátko pomocí -článku, inverzního -článku a T-článku. Aby byla identifikace co nejpřesnější, využívám experimentálních ...
 • Identifikace parametrů synchronních motorů s permanentními magnety 

  Dušek, Martin
  Tato práce se zabývá on-line identifikací parametrů synchronního motoru s permanentními magnety. Je diskutováno využití čtyř různých identifikačních algoritmů založených na metodě nejmenších čtverců a MRAS. Funkčnost ...
 • Modelování a analýza laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Nedvědický, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá modelováním, identifikací a řízením rotačního inverzního kyvadla. Soustava byla matematicky popsána a byl vytvořen model v prostředí Matlab/Simulink, jehož parametry byly odhadnuty pomocí nástroje ...
 • Modelování, identifikace a řízení rotačního kyvadla 

  Klusáček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá řízením rotačního inverzního kyvadla - Furuta pendulum. Práce popisuje řešení výkonové elektroniky, senzoriky a rozhraní umožňující řízení pomocí PC, dále zahrnuje identifikaci parametrů a vytvoření ...
 • Moderní matematické metody syntézy a analýzy střídavých strojů 

  Cipín, Radoslav
  Disertační práce je rozdělena na tři hlavní části se zaměřením na asynchronní motory. První část práce je zaměřena na elektromagnetický návrh a analýzu vinutí střídavých strojů. Je zde zaveden pojem hustota vodičů, jenž ...
 • Návrh a řízení modelu laboratorního dvojitého kyvadla 

  Kirchner, Tomáš
  Práce se zabývá úpravou existujícího modelu dvojitého inverzního kyvadla na vozíku, aplikací nového LQG řízení a realizací funkce swing-up. Pohyb vozíku je řízen stejnosměrným motorem a mechanismem ozubeného řemenu. Řídicí ...
 • Návrh experimentálního modelu ohřevu TUV 

  Kuba, Pavel
  Tato práce popisuje návrh experimentálního modelu ohřevu TUV a identifikaci parametrů systému na základě měření. Podle výsledků rešeršní studie byl zhotoven model ohřívače a měřící jednotka. K měření a přenosu dat do PC ...
 • Návrh vestavěného systému pro řízení výukového modelu rotačního kyvadla 

  Jajtner, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a realizace konstrukčních úprav stávajícího modelu rotačního inverzního kyvadla, implementace řídícího algoritmu do mikrokontorléru dsPIC a navazující návrh elektroniky periferií. Cílem ...
 • Realizace řízení exponátu lineárního inverzního kyvadla 

  Vávra, Patrik
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření robustního řízení lineárního inverzního kyvadla. Po identifikaci systému je popsána tvorba regulátorů, z nichž je nejvhodnější vybrán pro konečné řízení kyvadla. Dalším bodem ...
 • Realizace řízení laboratorního modelu rotačního inverzního kyvadla 

  Šnajder, Jan
  Obsahem bakalářské práce je modelování, identifikace a řízení rotačního inverzního kyvadla. Práce popisuje jednotlivé prvky reálného systému a jeho řízení. Součástí práce je také vytvoření simulačního modelu v prostředí ...
 • Řízení BLDC motoru 

  Havlíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou senzorového řízení BLDC motoru pomocí Hallových snímačů. BLDC motor je připojen k 3 fázové nízkonapěťové desce od firmy Freescale, která je přímo přizpůsobena k řízení těchto ...
 • Řízení inverzního kyvadla 

  Daněk, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá řízením inverzního kyvadla. Jsou popsány druhy inverzních kyvadel, použitá výkonová elektronika, senzorika a jejich propojení s řídící kartou MF624 a externím hardwarem. Dále je popsána ...
 • Řízení výukové modelu „ABS“ 

  Kubisz, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením výukového modelu pro simulaci brzdění s ABS, určením parametrů tohoto modelu a následným použitím těchto parametrů pro sestavení simulačního modelu. Druhou částí je vytvoření dvou ...
 • Simulační modelování bezpilotního letounu 

  Příleský, Libor
  Bezpilotních prostředků a možností jejich uplatnění stále přibývá. Pokud chceme navrhnout systém jejich autopilota, potřebujeme počítačový model, na kterém tento návrh budeme moct vyzkoušet a odladit. Tato práce se zabývá ...