Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza rizik investičních stavebních projektů 

  Motyčková, Denisa
  Obsahem diplomové práce je analýza rizik investičních stavebních projektů. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhy rizik a metody řízení rizik. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé analýzy rizik ...
 • Analýza rizik stavebního investičního projektu 

  Fikoczek, Ondřej
  Obsahem této diplomové práce je analýza rizik investičního stavebního projektu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhy rizik a metody řízení rizik. Dále jsou zde podrobně popsány jednotlivé analýzy ...
 • Analýza rizik stavebního investičního projektu 

  Šimák, David
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik stavebního investičního projektu. Teoretická část je zaměřena na definování pojmu rizika, druhů rizik a metody řízení rizik. Dále jsou popsány jednotlivé analýzy rizik v investičních ...
 • Finanční dopady rizik ve stavebnictví a jejich řízení 

  Štěpánková, Vladěna
  Disertační práce se zaměřuje na finanční dopady rizik ve stavebnictví, protože je to jeden ze způsobů, jak lze riziko vyjádřit a také sledovat, což umožňuje jejich efektivní řízení. Na základě teoretických východisek a ...
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu v oblasti marketingových služeb pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Presse, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na identifikaci rizik ve společnosti podnikající v oblasti marketingových služeb prostřednictvím vybraných metod ekonomické a strategické analýzy. V první části práci jsou vybrané metody teoreticky ...
 • Návrh opatření na snížení rizik pro společnost JOSA KOVO s.r.o. 

  Salaj, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraného procesu společnosti JOSA KOVO s.r.o. a detekci jednotlivých rizik. Poznatky získané v teoretické části práce jsou v praktické části využity pro aplikaci zvolené metody analýzy ...
 • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...
 • Postupy a metody identifikace podnikových rizik a jejich příčin 

  Honza, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je provedena identifikace rizik a jejich příčin. Vybraným podnikem je společnost AB JET spol. s r. o., u které byla za pomoci metody IPR (Identifikace procesů a ...
 • Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace 

  Králik, Tomáš
  Tato diplomová práce zpracovaná na téma „Problémy současné bezpečnosti práce a jejich vliv na fungování organizace“ se zaměřuje na popis současného stavu problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních ...
 • Provoz dopravně spedičních firem a jeho rizika 

  Kůstková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve vybrané společnosti, kterou je ČSAD LOGISTIK Ostrava, a. s. Práce je rozčleněna do dvou částí, z nichž první se zabývá analýzou současného stavu, což představuje oblast dopravy v ...
 • Risk Management Support System 

  Kubíček, Jan
  Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také ...
 • Rizika textilních výrobních procesů při produkci kordu 

  Krábková, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou v oblasti řízení rizik ve vybraném podniku, který zaměřuje svoji činnost především na výrobu technických tkanin. Teoretická východiska práce zahrnují vymezení základních pojmů ...
 • Riziková analýza v projektech dopravních staveb 

  Hašek, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je riziková analýza v projektech dopravních staveb. V teoretické části se zabývám věřejným sektorem, životním cyklem projektu, hodnocením veřejných projektů, pojetím rizika, klasifikací rizik, ...
 • Rozhodovací metody v managementu rizik 

  Janošík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managamentu rizik v projektech IT. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech a ukazuje možné postupy a metody, jak rizika řídit a analyzovat. Po vysvětlení základních pojmů ...
 • Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. 

  Řičica, Pavel
  Diplomová práce je orientovaná na řízení rizik Obchodní společnosti Slokov a. s., která se zabývá výrobou topenářské techniky. Práce zahrnuje problematiku řízení rizik, jejich analýzu a návrhy doporučení, která budou ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Zámečník, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti Motortec s.r.o, podnikající v oblasti prodeje a servisu osobních a užitkových vozidel. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které jsou uvedeny všechny důležité ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Grygarová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá řízením rizik společnosti poskytující služby v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy. Proces řízení rizik obsahuje několik částí, jako je identifikace, analýza a následné ošetření rizik. ...
 • Řízení rizik společnosti Energopoint, spol. s r.o. 

  Křivánková, Petra
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti Energopoint, spol. s.r.o Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s danou problematikou. Především se jedná o identifikaci, analýzu a následné metody ...
 • Řízení rizik stavební zakázky 

  Saňáková, Miroslava
  Předmětem bakalářské práce je problematika řízení rizik ve stavebním podniku. První část práce je obsahově založena na používané terminologii a výkladu příslušných pojmů. Najdeme zde klasifikaci rizik z různých úhlů pohledů, ...
 • Řízení rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o. 

  Kumstát, Petr
  Diplomová práce se zabývá řízením rizik ve společnosti AT CAR, s.r.o., se zaměřením na brněnskou pobočku. Pro řízení rizik je důležitá identifikace, analýza a snižování rizik. Tento proces je popsán v teoretické části, ...