Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh identity managementu ve společnosti 

  Sladovník, Lukáš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou identity managementu ve společnosti. Analyzuje stav, jakým způsobem společnost řídí identity a spravuje přístupy, a jakým způsobem přistupuje k auditu dat. Následně podává návrhy ...
 • Processing of XML Descriptions of OTP 

  Kubát, Petr
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci modulárního programu pro zpracování XML popisu OTP klíčů používaných především v zařízeních od výrobců Yubico a RSA. Zároveň také práce popisuje návrh a implementaci modulu ...
 • Správa veřejných klíčů SSH v programech FreeIPA a SSSD 

  Cholasta, Jan
  SSH je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro vzdálený přístup v Internetu. SSH je flexibilní a rozšiřitelný protokol, který se skládá ze tří hlavních součástí: SSH transportního protokolu, který obstarává důvěrnost, ...
 • Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím 

  Grešša, Pavol
  Diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací autentizačního a autorizačního subsystému do prostředí webové distribuované aplikace. Unifikuje známe bezpečnostní modely k vytvoření univerzálního bezpečnostního ...
 • Vylepšení architektury systému správy identit ve firmě 

  Nop, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení stávající podoby systému správy identit ve firmě a navržení nové podoby za účelem zvýšení úrovně stability a informační bezpečnosti ve společnosti, primárně ve vztahu k systémům ...