Now showing items 1-20 of 30

 • Pásový dopravník 

  Staněk, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je, se zabývat návrhem pásového dopravníku na přepravu forem dle zadání práce. V úvodu práce je popsán hlavní přehled a rozdělení pásových dopravníků. Druhá část práce se zabývá konstrukčním ...
 • Pásový dopravník 

  Konečný, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu písku a štěrkopísku do dávkové míchačky betonu. Maximální dopravní výkon 2000 kg/cyklus, doba cyklu dávky včetně míchání 4 min a výškový ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je provést výpočet a konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu cihlové drti. Úvod práce obsahuje popis pásových dopravníků, jejich hlavní výhody a základní rozdělení. Práce dále ...
 • Pásový dopravník pro dopravu cihlové drti 

  Menoušek, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout šikmý pásový dopravník na dopravu cihlové drti. Zadanými parametry je dopravní délka 65 m, výška 12 m a dopravní výkon 125 t/hod. Práce obsahuje funkční výpočet pásového dopravníku, ...
 • Pásový dopravník pro dopravu křemenného písku 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu křemenného písku dle zadaných parametrů. Úvod práce obsahuje užití, výhody, nevýhody a rozdělení pásových dopravníků. Dále jsou uvedeny jednotlivé ...
 • Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna 

  Štěrba, Josef
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna v osové vzdálenosti přesypů 24 metrů, výškovým rozdílem 6 metrů a dopravním výkonem 150 000 kg.h-1. Práce obsahuje ...
 • Pásový dopravník pro dopravu potravinářského zrna 

  Nepovím, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 metrů a výškovým rozdílem 7 metrů. ...
 • Pásový dopravník pro dopravu stavební drti 

  Němec, Jan
  Cílem této bakalářské práce na téma pásový dopravník je navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku pro dopravu stavební drti na osovou vzdálenost 48 m s převýšením 6 m.Požadovaný výkon je 170t/hoh. Tato práce ...
 • Pásový dopravník pro křemenný písek 

  Ješuta, Jiří
  Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým rozdílem 11 m. Práce obsahuje popis hlavních částí ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tláskal, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 85 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 23 metrů a výškovým rozdílem 5 metrů. ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tůma, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 m a výškovým rozdílem 7 m. Práce ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Homolka, David
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 65000kg/h , osovou vzdáleností přesypů 20 metrů a výškovým rozdílem 6 metrů. Práce ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Kovář, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu potravinářského zrna. Cílem práce je provést funkční výpočet a konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku s dopravním výkonem 53 000 kg.h-1, zadanou osovou ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Rajdl, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá pásovým dopravníkem pro dopravu recyklovatelného kameniva v šikmém směru. Cílem je nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadaný dopravní výkon 85 000 kgh-1, zadanou osovou ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Ludva, Jan
  Cílem této bakalářské práce je provést funkční výpočet, určení hlavních rozměrů, návrh pohonu, výkres sestavy dopravníku a sestavy svarku rámu napínací stanice. Pásový dopravník je určen pro přepravu recyklovaného kameniva ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Macek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. V první části bakalářské práce je proveden popis pásového dopravníku a je zde uveden přehled výrobců pásových dopravníků. V ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Bezrodný, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. V této práci je proveden funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných parametrů, určení hlavních ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Benáček, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. Cílem této práce je zejména nalézt konstrukční řešení pásového dopravníku pro zadané konstrukční parametry. Mezi tyto ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Drápalík, Martin
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro slévárenský písek dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na vlastnosti slévárenského písku. Hlavními částmi práce ...
 • Pásový dopravník pro slévárenský písek 

  Sonberger, Vít
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout pásový dopravník pro slévárenský písek dle zadaných parametrů. Úvodní část je zaměřena na popis a rozdělení pásových dopravníků. Hlavními částmi práce jsou popis zvolených komponent ...