Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza systému zapalování a vstřikování paliva 

  Schnabl, Jan
  Zapalovací a vstřikovací soustava v jakékoliv podobě jsou nedílnou součástí každého automobilu. Vývoj těchto soustav jde ruku v ruce s rozvojem automobilismu a jeho stále většího průmyslu. Od devatenáctého století do ...
 • Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů 

  Michna, Lukáš
  Bakalářská práce „Elektronické řídicí jednotky současných zážehových spalovacích motorů“ pojednává o v současné době známých a rozšířených elektronických systémech řízení spalovacích motorů, tedy těch, jejichž hlavní funkcí ...
 • Kapacitní zapalování 

  Benček, Kristián
  Bakalárska práca sa zaoberá komplexnou problematikou zapaľovacej sústavy, pričom je špeciálny dôraz kladený na kapacitné zapaľovanie. Z dôvodu neskoršej potreby znalosti princípov, na základe, ktorých jednotlivé piestové ...
 • Programovatelný zapalovací systém zážehového motoru 

  Friedel, Daniel
  Práce se zabývá návrhem a realizací programovatelného kapacitního zapalování napájeného z palubní sítě. Při návrhu byl kladen důraz na co největší univerzálnost celého systému, zejména možnosti měnit hodnoty předstihu ...
 • Přehled a princip činnosti senzorů a akčních mechanizmů vozidel 

  Pecka, Luboš
  V této práci je sestaven přehled používaných senzorů a akčních členů využívaných při elektronickém řízení zážehového a vznětového motoru v motorových vozidlech včetně popisu jejich principu činnosti a konstrukce. Práce se ...
 • Řízení zapalování a vstřikování paliva ve spalovacích motorech 

  Škrabal, Martin
  Bezpochyby nejdůležitějším a naprosto nezbytným elektrickým systémem nacházejícím se ve vozidlech, která jsou poháněna spalovacím zážehovým motorem je zapalovací soustava jejich motoru. Bez této by motor, potažmo celé ...
 • Sériová a paralerni diagnostika pohonných jednotek motorových vozidel 

  Čoček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá diagnostikou motorových vozidel od historie až po současnost, se zaměřením zejména na pohonné jednotky spalovacích motorů. V jejích částech je stručně popsána funkce daného systému a následně ...
 • Snímače a akční členy pro spalovací motory 

  Prouza, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přehledem nejdůležitějších snímačů a akčních členů pro chod spalovacího motoru. Je v ní uveden popis konstrukce a princip funkce každého snímače a členu. V první části se práce zabývá snímači, ...
 • Software pro řízení zapalování a vstřikování spalovacích motorů 

  Huška, Lukáš
  Tato diplomová práce nás seznamuje se zapalovacími systémy používanými v automobilech se spalovacími motory a s problematikou nastavování správné doby zapálení směsi ve válcích. Také jsou zde popsány používané způsoby ...
 • Univerzální elektronické zapalování pro spalovací motory 

  Čmelík, Matouš
  Práce se zabývá návrhem elektronického zapalování pro dvouválcové dvoutaktní motory. V práci je popsán stávající systém zapalování. Dále jsou popsány možnosti snímání polohy klikové hřídele motoru. Návrh systému zapalování ...
 • Vícebodové vstřikování paliva 

  Slavík, Tomáš
  Cílem této práce je popsat a přiblížit funkci vícebodového vstřikování paliva u zážehových spalovacích motorů, vytvořit přehled jednotlivých komponentů vstřikovacích systemů a popsat jejich funkci a porovnat vstřikovací ...
 • Vznětové motory pro armádní účely 

  Šebesta, Radek
  Bakalářská práce se zabývá využitím vznětových motorů v armádních využitích, zejména tedy ve vojenských vozidlech. Je zaměřena na motory bojových a speciálních vozidel, jako jsou obrněné transportéry nebo tanky. Podává ...
 • Způsoby zapalování jiskřišť 

  Pekárek, Dominik
  Práce se zabývá způsoby zapalování jiskřišť. Popisuje zapalování jiskřišť externí elektrodou, Rogowského elektrodou a lasery. Jsou zde probrány výhody i nevýhody jednotlivých způsobů. V poslední části práce je popsáno ...