Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza tvorby třísky pomocí digitální vysokorychlostní kamery 

  Kopřiva, Antonín
  Tato práce se zabývá základní teorií vysokorychlostních kamer, jejich využitím v průmyslu a představením některých kamer, které jsou dostupné na trhu. Bylo provedeno několik experimentů, zabývajících se například správnou ...
 • Denni osvětlení a solární tepelná zátěž budov 

  Vyhlídalová, Karolína
  Tato diplomová práce se zabývá hledáním závislosti mezi denním osvětlením a solární tepelné zátěži budov. Úkolem je pokus o zjištění, zda je možné použít jeden z faktorů k získání toho druhého. Součástí práce je návrh ...
 • Kalibrace citlivosti dozimetru viditelného světla 

  Škarvadová, Adéla
  Diplomová práce pojednává o světelných dozimetrech a o moderních tiskových technikách tvorby tenkých vrstev a technikách nanášení z roztoku. Předmětem experimentálního studia je optimalizace světlocitlivých kompozic pro ...
 • Moderní laserové metody měření rychlostí proudění 

  Loutocký, Petr
  Cílem této práce je podat čtenáři ucelený pohled na současné laserové metody pro měření rychlosti proudění tekutin. Metody jsou rozděleny a srovnány dle různých kritérií. U jednotlivých technik je stručně nastíněn jejich ...
 • Návrh a realizace interaktivního panelu se světelnými zdroji 

  Žák, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací interaktivního panelu se světelnými zdroji a měřením parametrů různých zdrojů světla. Na základě stanovených požadavků předkládá návrh řešení (materiály pro výrobu panelu, ...
 • Návrh vnitřního optického spoje 

  Kaňa, Leoš
  Optická bezdrátová komunikační technologie se za posledních několik let dostala do popředí zájmu předních světových výzkumných laboratoří. Doména bod-bodových spojů realizovaných prostřednictvím laserů s úzkým vyzařovacím ...
 • Přístroj pro monitorování prostředí při kultivaci rostlin 

  Žák, Jaromír
  Hlavním cílem této práce je vytvoření elektronického zařízení provádějícího monitoring fyzikálních vlastností okolního prostředí, jenž ovlivňují růst a vývoj rostlin. Nové zařízení má nahradit stávající mechanický zapisovač ...
 • Řešení intenzity osvětlení scény metodou Mapování fotonů 

  Hübner, Lukáš
  Práce se zabývá výpočtem osvětlení scény. Na osvětlení scény je nahlíženo z pohledu fyzikální simulace intenzity osvětlení v návaznosti na metody používané v současné počítačové grafice. Praktickou částí je implementace ...
 • Strojové vidění pro lokalizaci objektů 

  Hasík, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou systému strojového videnia pre lokalizáciu objektov a možnosťami aplikácie tohto typu úlohy strojového videnia. V práci je popísaný dizajn daného systému, a tiež všetky jeho komponenty, ...