Now showing items 1-8 of 8

 • Acceleration Methods for Evolutionary Design of Digital Circuits 

  Vašíček, Zdeněk
  Ačkoliv můžeme v literatuře nalézt řadu příkladů prezentujících evoluční návrh jakožto zajímavou a slibnou alternativu k tradičním návrhovým technikám používaným v oblasti číslicových obvodů, praktické nasazení je často ...
 • Java applety pro zpracování obrazu 

  Čišecký, Roman
  Bakalářská práce se zabývá technikami zpracování obrazu, jako jsou výpočet a ekvalizace histogramu, filtrace obrazu ve frekvenční a v prostorové oblasti, tvorba panoramatických ob-rázků a vytváření disparitní mapy. V této ...
 • Metody pro odstranění šumu z digitálních obrazů 

  Čišecký, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá metódami na odstránenenie šumu z digitálnych obrazov. V teoretickej časti sú vysvetlené niektoré základné pojmy súvisiace so spracovaním obrazu, obrazovým šumom, rozdelenie šumu a kritéria na ...
 • Morfologické operace ve zpracování obrazu 

  Kolouchová, Michaela
  Matematická morfologie vychází z teorie množin a využívá vlastností tzv. bodových množin. Jednu bodovou množinou představuje samotný obraz a druhou (obvykle menší) tzv. strukturní element. Morfologické transformace jsou ...
 • Možnosti akcelerace symbolické regrese pomocí kartézského genetického programování 

  Hodaň, David
  Tato práce je zaměřena na hledání postupů, které by akcelerovaly symbolickou regresi v rámci kartézského genetického programování. Práce přibližuje kartézské genetické programování a jeho využití v úloze symbolické regrese. ...
 • Nefotorealistické zobrazování 

  Žilák, Jaroslav
  Ústředním cílem této práce je kromě úvodu do problematiky nefotorealistického zobrazování, poskytnutí návrhu a možného řešení realizace systému, který toto zobrazování umožňuje ve formě obrazového post-processingu. Popisuje ...
 • Suppression of Mixed Noise in the Similar Images by Using Adaptive LMS L-filters 

  Kocur, D.; Hudec, R.; Marchevsky, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-12)
  In this paper, several adaptive least mean squares (LMS) location-invariant filter (L-filter) modifications will be described. These filters are based on linear combination of order statistics. The adaptive L-filters are ...
 • Využitelnost knihovny CUDA v praktickém zpracování obrazů 

  Korčuška, Robert
  Táto práca obsahuje základný teoretický rozbor spracovávania obrazu filtrovaním, teóriu paralelného spracovania dát a podrobnejší popis štandardu CUDA. Práca popisuje využitie CUDA v oblasti paralelného spracovania obrazu. ...