Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza zabezpečení formátu JPEG 2000 proti chybám 

    Kovalčík, Marek
    Tato práce se zaobírá novodobým kompresním formátem JPEG 2000. Je zde analyzován vliv použití zabezpečovacích mechanismů při kompresi obrazu s různými nastaveními. Je zde zkoumáno, jaký vliv má použití vkládání značek ...
  • Implementace JPEG 2000 

    Zlatohlávek, Adam
    Tato práce se zaobírá novodobým kompresním řetězcem JPEG 2000. První část je rozborem technik používaných v základní části standardu a jejich možností v kompresním formátu. Druhá část se věnuje implementaci kompresního ...