Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza iterativně rekonstruovaných CT dat: nové metody pro měření obrazové kvality 

  Walek, Petr
  Se zvyšující se dostupností medicínského CT vyšetření a s rostoucím počtem patologických stavů, pro které je indikováno, se redukce pacientské dávky ionizujícího záření stává stále aktuálnějším tématem. Výrazný pokrok v ...
 • A Matlab-Based Tool for Video Quality Evaluation without Reference 

  Zach, O.; Slanina, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  This paper deals with the design of a Matlab based tool for measuring video quality with no use of a reference sequence. The main goals are described and the tool and its features are shown. The paper begins with a description ...
 • Metody potlačení strukturního šumu typu spekle 

  Tvarůžek, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá metodami potlačení strukturního šumu typu spekle v ultrazvukových snímcích. Podrobněji je zde popsáno ultrazvukové zobrazení a artefakty, které při tomto zobrazení vznikají. Ultrazvukové ...
 • Modelování vlastností modelu HVS v Matlabu 

  Ševčík, Martin
  Diplomová práce ve své teoretické části pojednává o modelu lidského vidění HVS (Human Visual System), který lze využít pro hodnocení kvality obrazu v oblasti televizní techniky. Byly popsány výpočty třech vybraných JND ...
 • Porovnání vlivu algoritmů komprese obrazu otisku prstu na kvalitu porovnávacích algoritmů 

  Varga, Marek
  Táto práca si kladie za cieľ zhodnotiť vplyv rôznych možností kompresie a techník spracovania obrazu pre rôzne typy snímok odtlačkov prstov. Kvalita kompresných metód sa otestuje pomocou rôznych techník porovnávania odtlačkov ...
 • The Use of Wavelets in Image Interpolation: Possibilities and Limitations 

  Dumic, E.; Grgic, S.; Grgic, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-12)
  Discrete wavelet transform (DWT) can be used in various applications, such as image compression and coding. In this paper we examine how DWT can be used in image interpolation. Afterwards proposed method is compared with ...
 • Zvyšování kvality videa pomocí konvolučních sítí 

  Skácel, David
  Konvoluční neuronové sítě dnes představují v oblasti zpracování obrazu jeden z nejmodernějších přístupů k řešení problémů, jakými jsou například redukce kompresních artefaktů či zvyšování prostorového rozlišení obrazu. ...
 • Zvýraznění biomedicinských obrazových signálů 

  Gregor, Michal
  Snímáním biomedicínských obrazů magnetickou rezonancí nebo ultrazvukovým snímáním jsou do obrazu zaneseny nežádoucí složky v podobě šumu. Pomocí různých metod lze tento šum z obrazu částečně odstranit. Metod ke snížení ...