Now showing items 1-20 of 20

 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Beneš, Štěpán
  Práce se věnuje problematice propojení aktivního učení a konvolučních neuronových sítí při rozpoznávání obrazu. Cílem je pozorovat chování vybraných strategií aktivního učení v širším spektru podmínek. Nejprve se v práci ...
 • Bin Picking pro 2D objekty 

  Robota, Jakub
  Cieľmi tejto bakalárskej práce bolo spracovanie problematiky bin pickingu a návrh aplikácie pre 2D robotické videnie na identifikáciu objektu zo známej množiny s praktickou aplikáciou pri pohybe objektu vo vozíku po ose. ...
 • Charakterizace chodců ve videu 

  Studená, Zuzana
  Táto práca sa zaoberá získavaním informácií o chodcoch, ktorí sú zachytení pomocou statických vonkajších kamier umiestnených na verejných vonkajších alebo vnútorných priestranstvách. Cieľom je za použitia konvolučných ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Vicián, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Mezírka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu naskenovaného Braillova dokumentu na text. Nejprve se zaměřuje na samotné Braillovo písmo a princip skenerů. Dále představuje návrh možného způsobu rozpoznávání Braillových ...
 • Detekce objektů pomocí Kinectu 

  Řehánek, Martin
  S příchodem zařízení Kinect se otevřely možnosti, jak jednoduše využít hloubku obrazu ve zpracování obrazu. Cílem této práce je popsat metodu, kterou jsem navrhnul pro rozpoznávání a detekci objektů v hloubkové mapě. Pro ...
 • Hluboké neuronové sítě pro analýzu medicínských obrazových dat 

  Bíl, Tomáš
  Cílem této práce je vyvinout konvoluční neuronovou síť, která bude správně klasifikovat vhodnost rentgenových snímků pro účely kefalometrické analýzy. V rámci tohoto zadání byly vytvořeny 4 sítě, které byly natrénovány na ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Munzar, Milan
  Neuronové sítě jsou dnes jeden z nejúspěšnějších modelů pro strojové učení. Můžeme je nalézt v autonomínch robotických systémech, v rozpoznávání objektů i řeči, predikci a mnoha jiných odvětvích umělé inteligence. Tato ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Kozel, Michal
  Neuronové sítě momentálně dosahují nejlepších výsledků při rozeznávání řeči, obrazu a i dalších klasifikačních úloh. Tato práce popisuje základní prvky a vlastnosti neuronových sítí a způsob jejich učení. Cílem této práce ...
 • Jednoduchá hra skládání obrázků jako základ pro získání anotací 

  Juřička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové herní aplikace pro získání anotací obrázků. Před skládáním obrázku do herní plochy je nutné u každého z nich vybrat požadovaný objekt a provést identifikaci. Díky architektuře ...
 • Metody hlubokého učení pro zpracování obrazů 

  Křenek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá metodami hlubokého učení pro rozpoznávání obrazů přes historii po vývoj moderních metod. Hlavní důraz je kladen na konvoluční neuronové sítě a na nich postavené modely určené pro klasifikaci, ...
 • Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie 

  Jiruška, Adam
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. ...
 • Mobilní aplikace využívající hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Poliak, Sebastián
  Táto práca popisuje proces tvorby mobilnej aplikácie, ktorá využíva hlboké konvolučné neurónové siete. Proces začína predstavením hlavnej myšlienky, po ktorej nasleduje produktový a technický návrh, implementácia a ...
 • Monitorování chodců pomocí dronu 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá monitorováním lidí na videozáznamu pořízeným dronem. Detekce osob v obraze je realizována pomocí natrénovaného modelu detekční sítě RetinaNet. Každé detekované osobě je extrahován příznakový vektor ...
 • Podpora hry Sagrada na mobilním telefonu s OS Android 

  Trněný, Jan
  Cílem této práce je vytvořit podpůrnou aplikaci k deskové hře Sagrada na mobilní zařízení s OS Android. Řešení se skládá z detekce a rozpoznání karty herního vzoru a kostek na hrací ploše za využití knihovny OpenCV. Následně ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...
 • Sledování osob v záznamu z dronu 

  Lukáč, Jakub
  Práca rieši možnosť zaznamenávať pozíciu osôb v zázname z kamery drona a určovať ich polohu. Absolútna pozícia sledovanej osoby je odvodená vzhľadom k pozícii kamery, teda vzhľadom k umiestneniu drona vybaveného príslušnými ...
 • Určování počasí podle snímků oblaků 

  Kukaň, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci schopnou předpovědět nastávající počasí na základě fotografie oblak s využitím konvolučních neuronových sítí. V této práci jsou popsané kategorie oblak a jejich odpovídající ...
 • Vyhledávání zájmových objektů ve videu 

  Iakymets, Bohdan
  Práce se zaměřuje na vytvoření mobilní aplikace, která bude pomáhat návštěvníkům galerií a muzeí snadněji obdržet informace o zajímavém objektu výtvarného umění. Aplikace zahrnuje práci s rozšířenou realitou. Mobilní ...
 • Vyhodnocování rozpoznávání obrazu 

  Kučerová, Pavla
  Práce se zabývá způsoby rozpoznávání obrazu a moţnostmi jejich vyhodnocování. Součástí je návrh a implementace metody porovnání vlivu předzpracování na vybrané algoritmy rozpoznávání obrazu. Metoda byla testována a posouzena ...