Now showing items 1-8 of 8

 • 3-D Microwave Imaging for Breast Cancer 

  Cheng, G. G.; Zhu, Y.; Grzesik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  We introduce a novel microwave imaging technique for breast cancer detection. Our approach provides a one-pass inverse image solution, which is completely new and unprecedented, unrelated to tomography or radar-based ...
 • Analysis of Background Ionospheric Effects on Geosynchronous SAR Imaging 

  Yifei Ji; Qilei Zhang; Yongsheng Zhang; Zhen Dong (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Background ionospheric propagation effects are adverse to the performance of Geosynchronous Synthetic Aperture Radar (GEO SAR) system. This paper focuses on the background ionospheric phase advance, which can be modelled ...
 • Analýza limitů zobrazování multimodovými optickými vlákny 

  Štolzová, Hana
  Multimódová vlákna jsou zobrazovacím prostředkem s významným potenciálem v in-vivo mikroendoskopii. V poslední době tato metoda zaznamenala velký rozvoj, a to díky zdokonalování výpočetní a jiné techniky, například prostorové ...
 • Detekce rychlosti přibližování automobilu na základě zpracování obrazu kamery 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o zpracování digitálního obrazu, od počátečního pořízení snímků digitálního obrazu, přes následné zpracování, segmentaci, až po algoritmy pro detekci tvarů na obrazové scéně. Zpracování obrazu je velice ...
 • Fluorescence imaging for evaluation of water availability to plants 

  Vaněčková, Tereza; Hynková, Lenka; Kryštofová, Olga; Adam, Vojtěch; Vaculovičová, Markéta (Mendel University in Brno, 2017-12-31)
  The aim of this study is to investigate the applicability of fluorescence imaging for monitoring of the abilities of various water-retention additives to supply water to plants protecting them against drought. Rhodamine B ...
 • An interactive and intuitive visualisation method for X-ray computed tomography data of biological samples in 3D Portable Document Format 

  Tesařová, Markéta; Heude, Eglantine; Comai, Glenda; Zikmund, Tomáš; Kaucká, Markéta; Adameyko, Igor; Tajbakhsh, Shahragim; Kaiser, Jozef (Springer Nature, 2019-10-17)
  3D imaging approaches based on X-ray microcomputed tomography (microCT) have become increasingly accessible with advancements in methods, instruments and expertise. The synergy of material and life sciences has impacted ...
 • MRI-Based Visualization of the Relaxation Times of Early Somatic Embryos 

  Mikulka, Jan; Vlachová Hutová, Eliška; Kořínek, Radim; Marcoň, Petr; Dokoupil, Zdeněk; Gescheidtová, Eva; Havel, Ladislav; Bartušek, Karel (De Gruyter, 2016-04-15)
  The large set of scientific activities supported by MRI includes, among others, the research of water and mineral compounds transported within a plant, the investigation of cellular processes, and the examination of the ...
 • Syntéza sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace 

  Gablech, Evelína
  Tato práce se zabývá syntézou sférických zlatých nanočástic pro biomedicínské aplikace. Zlaté nanočástice byly syntetizovány ekologicky nezávadnými metodami, kterým je věnována i značná část rešerše. Cílem bylo nasyntetizovat ...