Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení externalit 

    Gertnerová, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá problémem externalit u výrobního podniku, které negativně nebo pozitivně ovlivňují okolí podniku. Důležitým tématem této práce je jejich vznik v procesu výroby i spotřeby. Práce popisuje jejich ...