Now showing items 1-14 of 14

 • Automatické generování okrajové plochy kraniálního implantátu 

  Hrdý, Libor
  Tato práce se zabývá problematikou automatického generování okrajové plochy kraniálního implantátu. Je zde popsán postup tvorby 3D modelu tkání a následně je rozebrána problematika kraniálního implantátu. Dále dokument ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci 

  Majvald, Jiří
  V bakalářské práci je analyzován historický vývoj z hledisky funkce a konstrukce totální endoprotézy kolenního kloubu. Obsahuje přehled v současnosti vyráběných totálních endoprotéz kolenního kloubu jak ve světě, tak v ...
 • Deformační a napěťová analýza segmentu páteře se zavedeným fixátorem 

  Mach, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá řešením a analýzou deformačních a napěťových stavů segmentu páteře se zavedeným fixátorem a páteře ve fyziologickém stavu. V práci je provedena rešeršní studie literárních zdrojů zabývajících ...
 • Deformační a napěťová analýza vybraného páteřního fixátoru 

  Prášilová, Eva
  Degenerativní a traumatologická poranění páteře jsou velmi častá. V těchto případech je často nutné stabilizovat poškozenou část páteře pomocí implantátu. Spinální implantáty se dělí na tuhé a poddajné, v lékařské praxi ...
 • Kostní implantáty na bázi řeleza a hořčíku 

  Košíček, Adam
  Tato práce se zabývá vlastnostmi kovových biomateriálů z hlediska jejich použitelnosti pro účely dočasných kostních implantátů. Práce se zaměřuje na biodegradabilní materiály na bázi železa a vhodné slitinové příměsi, které ...
 • Materiály v lékařství 

  Dvořáková, Tereza
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rešeršní studii kovových, keramických i polymerních materiálů pro medicínské aplikace. V první části práce je sepsána historie těchto materiálů, jejich vlastnosti a požadavky na ně ...
 • Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu 

  Duda, Jan
  V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde uvedeny informace o používaných materiálech k ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...
 • Srovnávací analýza fyziologické, degenerativní a pooperační bederní páteře pomocí výpočtového modelování 

  Krejbychová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá srovnávací analýzou fyziologického, degenerativního a pooperačního stavu bederní páteře. Problém byl řešen výpočtovým modelováním pomocí metody konečných prvků. Pro toto řešení bylo potřeba vytvořit ...
 • Středoušní implantáty v klinické praxi 

  Ondrášková, Lucie
  V práci je podán stručný přehled anatomie ucha, sluchových funkcí, nemocí a vad postihujících sluchové ustrojí. Dále jsou uvedeny první nápady implantátů a jejich materiálů, jsou zde popsány středoušní implantáty používané ...
 • Technologický postup výroby implantátu 

  Hamáček, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje technologickému postupu výroby krátkého rekonstrukčního hřebu, který je používán při zlomeninách krčku femuru. Ten se nachází mezi kyčelním kloubem a stehenní kostí. Práce se zabývá rozborem ...
 • Využití 3D počítačové grafiky pro aplikace v medicíně 

  Javůrek, Jan
  Tato diplomová práce se zbývá problematikou 3D počítačového geometrického modelování a návrhem  grafického systému pro využití v medicíně. Navržený grafický systém byl úspěšně implementován pro konkrétní aplikaci ve stomatologii.
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kreisler, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost MedConcept, s.r.o., která se zabývá prodejem zdravotnické techniky a výrobou, vývojem a prodejem dentálních implantátů.