Now showing items 1-1 of 1

  • Implementace podnikatelského záměru financovaného z fondů EU 

    Marušincová, Blanka
    Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu implementace podnikatelského záměru, který se týká vytvoření podmínek a inovativních opatření ke sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců výzkumné organizace. Druhá ...