Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické řešení algebraicko-diferenciálních rovnic s indexem 2 

    Kroulíková, Tereza
    Práce se zabývá numerickým řešením algebraicko-diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou nejprve popsány teoreticky a jsou ukázány jejich základní vlastnosti. Pozornost je věnována zejména indexu, jsou popsány nejpoužívanější ...