Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza a modelování přeslechů 

  Novotný, František
  V diplomové práci je řešena problematika modelování rušení pro technologie xDSL a Ethernet. V úvodu je popsán samotný vznik přeslechů, které vznikají samotným provozem systémů a vlivem fyzikálních vlastností vedení, proto ...
 • Generátor rušení EKG signálu 

  Siegel, Jan
  Při snímání EKG signálu vzniká rušení různého původu. Nejčastěji to jsou síťový brum, drift nulové izolinie, myopotenciálové a impulsní rušení. Tyto složky jsou v signálu nežádoucí a snižují jeho diagnostickou výtěžnost. ...
 • Simulace protichybového zabezpečení v ADSL modemech 

  Bernat, Zbyněk
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvořit model protichybového systému použitého v ADSL modemech, který bude schopen ověřit svá jednotlivá nastavení pomocí testovací metody specifikované v doporučení G.996.1. Práce ...