Now showing items 1-1 of 1

  • Inženýrství z pohledu dneška 

    Janíček, Přemysl (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Zcela původní příspěvek se zabývá současným pohledem na inženýrství a inženýrské obory. Inženýrství spolu s vědou a uměním, „dnes“ vytváří triádu základních lidských činností. Realizace inženýrských činností je podporována ...