Now showing items 1-1 of 1

  • Tunel na trase rychlé železnice 

    Závacký, Martin
    Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia ...