Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrofotokatalytická dezinfekce vody 

    Štefancová, Eva
    V tejto práci bola overovaná elektrofotokatalytická dezinfekcia vody vložením napätia na elektródový systém. Pracovná elektróda bola pokrytá vrstvou oxidu titaničitého, ktorý vykazuje vhodné fotokatalytické vlastnosti. Na ...