Now showing items 1-2 of 2

  • Impact of Microwave Plasma Torch on the Yeast Candida glabrata 

    Trebulová, Kristína; Krčma, František; Kozáková, Zdenka; Matoušková, Petra (MDPI, 2020-08-11)
    Recently, various cold plasma sources have been tested for their bactericidal and fungicidal effects with respect to their application in medicine and agriculture. The purpose of this work is to study the effects of a 2.45 ...
  • Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek 

    Vrchovecká, Petra
    V této diplomové práci byl popsán a prokázán fotokatalytický účinek oxidu titaničitého s přídavkem stříbra na inaktivaci kvasinky Candida vini. Oxid titaničitý byl připraven sol-gel procesem a nanesen mikro-piezo depozicí ...