Now showing items 1-3 of 3

 • Motivační systém firmy 

  Závodský, Michal
  Táto diplomová práca sa venuje motivácii zamestnancov ako aj systému ich odmeňovania v sledovanej firme, ktorá je zameraná na výrobu a opracovanie kovových výrobkov a polotovarov. Diplomová práca pojednáva o analýze súčasného ...
 • Návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti 

  Janišová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh změn v motivačním systému ve vybrané společnosti. Prostřednictvím analýzy dokumentů společnosti, dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru je analyzován současný motivační systém ...
 • Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti 

  Caklová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti ...