Now showing items 1-1 of 1

  • Šnekový dopravník 

    Mazálek, Karel
    Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh a zpracování šikmého šnekového dopravníku pro dopravu elektrárenského popílku. Práce je složena z technické zprávy a výkresové dokumentace. V práci je proveden výpočet ...