Now showing items 1-5 of 5

 • Komparace oceňovacích procesů v USA a tuzemsku 

  Kučera, Vlastimil
  Diplomová práce slouží k porovnání oceňovacích procesů, které se používají v ČR a USA. Přináší informace o znalecké činnosti v ČR a USA a současných předpisech. Popisuje jednotlivé oceňovací procesy a také definice důležitých ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marvanová, Radka
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Bosch Rexroth, spol. s.r.o. k 1.1. 2018 za pomoci výnosové metody oceňování podniku, konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity. V ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Beránková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti TURBOSOL SERVIS, spol. s.r.o. k 1. 1. 2017 za použití výnosových metod, a to metody diskontovaného peněžního toku a metody ekonomické přidané hodnoty.
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Černá, Zuzana
  Diplomová práce je zpracována na téma „Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou“. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů a jejich definic, dále na metody a postup při oceňování podniku. Praktická část ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Tordeurs, Lucie
  Tato diplomová práce je zaměřená na stanovení hodnoty podniku za použití výnosových metod. Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, metod a postupu při oceňování podniku. Analytická ...