Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace zdanění příjmů společníka s.r.o. 

  Jedlička, Petr
  Tato práce se zabývá optimalizací zdanění společníka ve společnosti s ručením omezeným. Práce se snaží najít odpověď na otázku, zda je pro společníka výhodnější zdanění odměny za práci pro společnost, tedy práci zdaněnou ...
 • Problematika mezinárodního dvojího zdanění 

  Vašíčková, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci ...
 • Zdanění příjmů rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice 

  Obertíková, Sandra
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování rezidentů Evropské unie v České republice. Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření metodiky zdanění rezidentů Evropské unie ze závislé činnosti v České republice. Pozornost ...
 • Zdaňování cizinců 

  Zeman, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování cizinců - rezidentů a nerezidentů - v České republice. Vysvětluje odlišnosti mezi spoluprací se státy Evropské Unie, smluvními a nesmluvními státy. Hlavním cílem je ...