Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenské součásti 

  Nonn, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby strojírenské součásti pro zemědělský stroj. Nejprve je detailně popsán stávající výrobní proces včetně rozboru časové náročnosti výrobních operací. V další části ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Hapala, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové ...
 • Ztráty jednofázového asynchronního motoru s trvale připojeným kondenzátorem 

  Štaffa, Jiří
  Tato práce se zabývá zvyšováním účinnosti jednofázového asynchronního motoru s permanentně připojeným kondenzátorem. Celou práci lze dělit do dvou částí, jedna je obecnějšího charakteru a druhá se zabývá analýzou a měřením. ...
 • Zvyšování účinnosti axiálních kompresorů leteckých motorů 

  Fojtl, Michal
  Bakalářská práce se věnuje problematice axiálních kompresorů leteckých motorů a zvyšování jejich účinnosti. V první části popisuje princip činnosti kompresoru, vznikající ztráty, vznik pumpování kompresoru a jeho ...