Now showing items 1-7 of 7

 • Dynamické vlastnosti pohonu s frekvenčním měničem 

  Loveček, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přístrojového vybavení pro měření a softwarového vybavení pro vyhodnocování dynamických vlastností pohonu řízeného frekvenčním měničem, jejich následným měřením a vyhodnocováním. ...
 • High Speed Operation Tests of Resolver Using AURIX Microcontroller Interface 

  Kozovský, Matúš; Blaha, Petr (IFAC, 2018-05-23)
  This paper demonstrates possibility to use microcontroller AURIX TC277 interfaces for resolver signal processing and also for its carrier signal generation. Resolver support is integrated in Delta-Sigma analog to digital ...
 • konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou 

  Fryčová, Martina
  Cílem diplomové práce je konstrukční návrh stroje pro řezání laserem a plasmou s pracovním prostorem 2,0 x1,8metru. V práci jsou popsané technologie řezání laserem a plasmou a z nich vycházející požadavky na stroj. Dále ...
 • Měnič pro mobilní robot 

  Stavělík, Jiří
  Tato práce se zabývá obvodovým návrhem a realizací řídicího modulu pro smykové řízení mobilního robotu. Řídicí systém je založen na mikrokontroléru STM32 firmy STMicroelectronics, jehož výběr je v práci diskutován. Dále ...
 • Návrh a realizace měřícího zařízení pro určení závislosti síly předloktí na úhlu loketního kloubu. 

  Zezula, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace měřícího zařízení pro zjištění závislosti síly předloktí na úhlu loketního kloubu. Použitá metoda měření umožňuje zjištění celé této závislosti při jediném plynulém pohybu ...
 • Řízení 3-osého robotu 

  Krajcar, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení 3-osého robotického manipulátoru určeného pro přesun výlisků z formy hydraulického vstřikovacího lisu k místu vizuální kontroly. Robot je osazen třemi asynchronními motory, ...
 • Řízení modelu helikoptéry 

  Štefanisko, Ivan
  V tejto práci sa na úvod zoznámime s existujúcim modelom helkoptéry pre výuku dynamických systémov. Neskôr preskúmame jednotlivé možnosti riadenia modelu a navrhneme laboratórne úlohy pre vybrané predmety bakalárskeho a ...