Now showing items 1-1 of 1

  • Management zadluženosti vybraného kraje 

    Suchomelová, Zuzana
    Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...