Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza vybrané firmy 

  Šesták, Ján
  Analýza vybranej firmy bola uskutočnená na podniku, ktorý poskytuje služby v oblasti komplexnej kúpeľnej starostlivosti. Analýza vonkajšieho okolia určila, že najviac negatívnych vplyvov na podnik majú ekonomické a politické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Žák, Roman
  Bakalářská práce je zaměřena na celkové finanční hodnocení společnosti PMJ team s. r. o. během prvního roku její existence za pomocí ukazatelů finanční analýzy. Na základě provedených analýz navrhnu změny k vylepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Meluzínová, Jana
  Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. Specifikuje, jakými metodami finanční analýzy je hodnocení prováděno. Obsahuje analýzu současného stavu společnosti a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Tomášová, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti AC ENERGO, s.r.o. v letech 2013–2017. V první části se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. Následně jsou v teoretické části popsány vybrané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kharkivska, Margaryta
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Juříková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. V teoretické části jsou popsány vybrané ukazatele a informační zdroje potřebné pro jejich výpočet. Ukazatele jsou následně ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Duran, Václav
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku ARKO MONT, s.r.o.. Správného a odpovídajícího hodnocení situace podniku je dosaženo za použití metod finanční analýzy, jako zdroj dat slouží účetní výkazy za ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stojaspalová, Vendula
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti CZECHmetal spol. s r. o. za období 2011–2015. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první se nachází seznámení s cíli a metodikou práce. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vrubelová, Pavlína
  Tato bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti v letech 2011 – 2015 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kopecká, Adéla
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti WestRock Packaging Systems Svitavy, s. r. o. v letech 2013–2017. První část bakalářské práce vymezuje cíle a metody, pomocí nichž budou dosaženy stanovené ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bartoš, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnost Spálovský, a.s. v letech 2014 až 2018. V první části se nachází teoretická východiska, kde jsou specifikovány vybrané ukazatele a pojmy. V druhé části se ...
 • Hodnocení výkonnosti firmy 

  Flasarová, Jitka
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci a hospodaření společnosti Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., která se zabývá výrobou piva a nealkoholických nápojů. Na základě provedené finanční analýzy a porovnání základních ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Kielarová, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti společnosti Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. v rozmezí let 2014 až 2018 s využitím nástrojů finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena na 3 části. První ...