Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace elektroerozivního hloubení při technologii výroby vyměnitelných břitových destiček SK 

  Gábor, Radek
  Tato diplomová práce nahlíží do problematiky elektroerozivního hloubení. Dále se pak zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček slinutého karbidu a aplikací elektroerozivního hloubení při této technologii.
 • Nástrojové vybavení pro technologii vrtání 

  Rosa, Jakub
  Cílem bakalářské práce je seznámení s technologií vrtání, představení firem produkujících vrtací nástroje a praktické provedení technologického experimentu vrtání. Bakalářská práce se v první části věnuje technologii vrtání ...
 • Návrh nového upínání VBD pro frézovací nástroje na obrábění dřeva 

  Vančura, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou upínání výměnných břitových destiček dřevoobráběcích frézovacích nástrojů. Hlavním cílem práce je navrhnout vlastní upínací systém VBD s přihlédnutím k požadavkům firmy Vydona, ...
 • Návrh technologie pro univerzální a CNC stroj 

  Jurča, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání dvou metod soustružení a to mezi starší technologií na univerzálním soustruhu a novodobou technologií na CNC soustruhu. V dalším bodě se sestavuje technologický postup, vypočítá ...
 • Návrh technologie výroby dílů hydraulického lisu 

  Gryc, David
  Seznámení s hydraulickým lisem a popis jeho hlavních dílů. Rozbor zadaných součástí a návrh nejvhodnějšího polotovaru. Volba nástrojů a měřidel. Sestavení výrobního postupu výroby a výpočet strojních časů. Ekonomické ...
 • Návrh technologie výroby pro součást "kotouč spojky" 

  Borek, Vít
  Seznámení s hlavními principy spojek a popis základních druhů. Rozbor zadané součásti a návrh vhodného polotovaru. Volba strojů a nářadí k jednotlivým operacím. Sestavení technologického postupu výroby a výpočet strojních ...
 • Obrábění součásti ze slitiny Ni80TiAl 

  Kudrna, Miloš
  Diplomová práce se zabývá rozborem technologie obrábění svorníku ze slitiny Ni80TiAl, pro společnost Sanborn a.s. Cílem práce je návrh nové technologie, při použití nového typu nástroje, břitové destičky a řezných podmínek. ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...