Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení technického stavu vodojemů 

    Šlesinger, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...