Now showing items 1-1 of 1

  • Bydlení v intenzivních městských strukturách 

    Zadražilová, Miroslava
    Se změnami ve společnosti, jako jsou nárůst mobility, stoupající prostorová náročnost obyvatel a nástup digitálních technologií, architekti a urbanisté hledají nové formy městské zástavby. Jednou z nich je zahušťování, ...