Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza tepelné ztráty větráním pro různě definovaná množství větracího vzduchu 

  Janírek, Martin Stanislav
  Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různá množství větracího vzduchu. Analýza je provedena na několika modelových případech (školní třída, fitcentrum, kinosál a byt). U každého případu je řešena varianta bez použití ...
 • Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti 

  Charvát, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vlivem polohy odváděcích výustek na kvalitu vzduchu. Podkladem pro tuto studii je obytná místnost v experimentálním domě, v němž se zkoumá jeden ze způsobů hybridního větrání. Stěžejním bodem práce ...
 • Systémy energeticky úsporných budov 

  Červený, Miloš
  První část diplomové práce se věnuje problematice vnitřního klimatu ve školských budovách. Druhá část se zabývá návrhem otopné soustavy v přístavbě základní školy včetně návrhu zdroje a rekonstrukci zdroje pro stávající ...
 • Větrání budov řízené na základě koncentrace škodlivin ve vzduchu 

  Černík, Václav
  Tato bakalářská práce řeší různé způsoby řízení větrání budov, zejména se zaměřením na řízení větrání na základě obsahu škodliviny v ovzduší. V první části jsou uvedeny některé pojmy z oblasti větrání a popis některých ...
 • Větrání budov s téměř nulovou spotřebou energie 

  Fojtík, Pavel
  Diplomová práce se zabývá systémy větrání v domech s téměř nulovou spotřebou energie. Práce je zaměřena především na kvalitu vnitřního prostředí a skládá se ze tří částí. První je teoretická část, kde jsou uvedeny právní ...