Now showing items 1-2 of 2

  • Šíření signálů bezdrátových komunikačních systémů IEEE 802.11 

    Vyčítal, Jaroslav
    Tato práce pojednává o šíření vln. Je zde uvedeno rozdělení vln dle vlnové délky. Zaměřuje se na pásmo UHF a SHF ve kterém pracuje systém IEEE802.11n. Obsahuje rozdělení modelů dle typu buněk. Popisuje které způsoby šíření ...
  • Šíření signálů mobilních komunikačních systémů 

    Julínek, Pavel
    Tato práce popisuje základní princip funkce mobilních komunikačních systémů. Blíže jsou zde popsány systémy GSM, UMTS. Práce se zabývá zejména problematikou ztrát při šíření signálu, které nastávají mezi vysílačem a ...