Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza vyvedení elektrického výkonu v městské zástavbě 

  Hrubý, Radek
  Práce je zaměřena na vyvedení elektrického výkonu z elektrárny pracující v městské zástavbě. Po krátkém obecném rozboru možností vyvedení výkonů z různých typů elektráren navazuje rozbor vyvedení výkonu z PPC Červený Mlýn. ...
 • Elektromagnetický tlumič 

  Mikyska, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku získání elektrické energie z tlumení vibrací automobilu pomocí elektromagnetických tlumičů. Primárním využitím elektromagnetického tlumiče je výroba elektrické energie, kterou ...
 • Impact of Surface-Mounted Permanent Magnets Imperfections on the Machine 

  Vícha, Adam (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Study sums up issues of mounting permanent magnets onto rotor surface of permanent magnet synchronous machine. Fully parametric model of rotor with surface mounted permanent magnet was created. Model was subjected to ...
 • Indukční průtokoměr 

  Kulenda, Vít
  Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...
 • Model synchronního stroje s PM založeného na ekvivalentní reluktanční síti 

  Sporni, Peter
  Táto práca pojednáva o problematike vytvárania a simulácie reluktančnej sieti synchrónneho stroja s V tvarovanými permanentnými magnetmi v programe PSpice. Na začiatku sa oboznámime s konštrukciou a parametrami stroja a ...
 • Modelování jednofázového transformátoru malého výkonu 

  Nevřivý, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem jednofázového transformátoru určeného pro přenos malého výkonu. Základem práce je tabulkový postup návrhu spolu s analytickým výpočtem všech parametrů transformátoru. Vypočtené ...
 • Návrh, optimalizace a modelování provozních stavů synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru 

  Bláha, Martin
  Tato práce pojednává o možnosti využití metody konečných prvků pro analýzu synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru. Cílem této práce je ověření možnosti používat k efektivnějšímu návrhu synchronních motoru s ...