Now showing items 1-14 of 14

 • Algoritmy pro řízení asynchronního motoru 

  Hundák, Vladimír
  Hlavným cieľom tejto práce je vytvorenie simulácií rôznych algoritmov riadenia asynchrónneho motora a vzájomné porovnanie ich vlastností. Zaoberá sa taktiež možnosťami konfigurácie náhradného zapojenia na T-článok, -článok ...
 • Analýza teplotního pole u asynchronního stroje 

  Grmela, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou teplotních polí a možnostmi jejich výpočtů pomocí metody konečných prvků. Dále popisuje sestavení 3D modelu asynchronního stroje, na němž je proveden výpočet teplotního pole pomocí programu ...
 • Eliminace hluku šestipólového asynchronního motoru 

  Lexa, Jakub
  Tato práce se zabývá hlukem elektromagnetického původu šestipólového trojfázového asynchronního motoru. Úkolem práce bylo provedení literární rešerše. Analýza problému obsahuje matematické výpočty v prostředí Matlab a ...
 • Linear Model Predictive Control of Induction Machine 

  Mynář, Z. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article presents new control algorithm for induction machine based on linear model predictive control (MPC). Controller works in similar manners as field oriented control (FOC), but control is performed in stator ...
 • Monitoring of Pressure Pulsations in the Hydraulic System of the Stator Current Signature Induction Machine 

  Kroupa, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paperis focused on monitoring and evaluation of pressure pulsations in the hydraulic system, which includes a hydrodynamic pump. The entire system is driven by an induction machine. The goal of this paper is to ...
 • Návrh a analýza třífázového asynchronního motoru 

  Svoreň, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem třífázového asynchronního motoru a jeho analýzou. V úvodu seznamuje s principem funkce elektrických strojů a jejich konstrukčními záležitostmi. Hlavním cílem je vypracování postupu výpočtu pro ...
 • Nízkonapěťový trakční pohon s palivovým článkem 

  Hejkrlík, Jan
  Cílem práce je výzkum a vývoj elektromobilu s palivovými články jako primárními zdroji elektrické energie, které budou řízeny s ohledem na co nejvyšší dojezd a účinnost přeměny vodíku v elektřinu. První část práce je ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje pomocí programu Ansys Workbench 

  Kučera, Petr
  Cílem diplomové práce je seznámení se s programem Ansys Workbench a výpočet tepelného pole kolem modelu asynchronního stroje. Po seznámení s programem ANSYS Workbench, byl sestaven model asynchronního stroje a na něm byly ...
 • Thermal Model of Induction Machine and its Practical Verification 

  Toman, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This article deals with making of thermal models of electric machines using so-called thermal network. The first part of this article describes reasons why thermal models of electric machine should be used. In the second ...
 • Time-Harmonic Analysis Of An Induction Machine By Open-Source Software 

  Bílek, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The main focus of this work is to show simulation capabilities of open-source FEM program ELMER. In this case the simulated electromagnetic model is three-phase induction machine which is solved with time-harmonic analysis. ...
 • Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru 

  Krist, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového trojfázového střídače pro asynchronní motor malého zahradního traktoru. Jedná se o volbu napěťové hladiny stejnosměrného meziobvodu, dimenzování silového obvodu, budičů výkonových ...
 • Využití palivových článků v trakčních pohonech 

  Procházka, Petr
  Cílem práce je vyvinutí elektromobilu s vodíkovými palivovými články, jehož pohon bude optimalizován s ohledem na minimální spotřebu energie tak, aby dosáhl akceptovatelného dojezdu. První část práce je věnována definování ...
 • Výpočet elektromagnetického pole asynchronního stroje pro různé mechanické zatížení 

  Hetflajš, Martin
  Bakalářská práce vyšetřuje rozložení elektromagnetického pole na modelu asynchronního stroje se skutečnými parametry laboratorního stroje v závislosti na jeho mechanickém zatížení. Bakalářská práce obsahuje základní ...
 • Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu 

  Halfar, Tomáš
  Diplomová práce Zlepšení energetických parametrů asynchronních strojů malého výkonu se zabývá problematikou snižování ztrát asynchronních motorů malého výkonu. V první části práce seznamuje s konstrukcí a principem činnosti ...