Now showing items 1-20 of 28

 • Analysis of Eccentricity and Broken Rotor Bar Faults Effect on the Induction Motor Spectrums of Current and Stray Flux 

  Ishkova, Ielyzaveta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper the analysis of effect of eccentricity and broken rotor bar faults on the spectrums of current and magnetic flux density outside the motor are presented. The behavior and origination of characteristic frequencies ...
 • Analýza vlivu materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů 

  Plíšek, Oldřich
  Teoretická část bakalářské práce analyzující vliv materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů se věnuje rozboru asynchronního motoru a jeho ztrát. Dále popisuje měření, včetně výpočtů jednotlivých ztrát. ...
 • Analýza ztrát v železe malého asynchronního motoru 

  Plíšek, Oldřich
  Cílem diplomové práce je rozbor ztrát v železe malého asynchronního motoru. Analyzované hodnoty jsou získány z laboratorního měření, ze softwarové analýzy modelu a z 2D simulace metodou konečných prvků. Teoretická část ...
 • Detection of Eccentricity and Broken Rotor Bar Faults by Means of Monitoring of Current and Magnetic Flux Density Spectrums 

  Ishkova, I. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  In this paper, faults detection and classification using motor current signature analysis (MCSA) and monitoring of magnetic flux density in air-gap of the machine is presented. A series of simulations using the models of ...
 • Důsledky zvyšování účinnosti malých motorů 

  Buchta, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá důsledky zvyšování účinnosti malých asynchronních motorů do 1kW. Tato práce je napsána v reakci na stále větší nároky na minimální účinnost u asynchronních motorů ať už skrze legislativu ...
 • Finite Element Analysis of High Speed Induction Motor With Axially Slitted Rotor 

  Klíma, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with an analysis of three phase, two pole high speed induction machine with axially slitted solid rotor. The finite element model of induction motor with axial slits has been developed and motor has been ...
 • Implementace identifikačních algoritmů v signálovém procesoru DSP56F8xxx 

  Januška, Jiří
  Tato diplomová práce si klade za cíl matematicky popsat některé z identifikačních metod aplikovaných na asynchronní motor za účelem zisku některých z jeho parametrů. Poté je následně odsimulovat v MATLAB/Simulinku a v ...
 • Induction Machine Electromagnetic And Thermal Design Platform 

  Rúra, Dávid (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Induction motors are used for wide range industrial applications. Each technology has different requirements for driving mechanism. This paper deals with the complex solution for totally enclosed fan cooled (TEFC) three-phase ...
 • Inovace motorků pro automobilové aplikace 

  Šimko, František
  Tento projekt má za cíl přiblížit konstrukci motorků v automobilové technice. Blíže se seznámíme s konstrukcí stejnosměrného motoru. Dále se budeme hlouběji zabývat spouštěči, inovací stejnosměrného motorku a jeho nahrazení ...
 • Kompenzace nelinearit při řízení střídavých pohonů 

  Buchta, Luděk
  V úvodu dizertační práce je provedena analýza vlivu mrtvého času a dalších nelinearit napěťového měniče. Na základě provedené analýzy byly navrženy tři kompenzační strategie pro vektorově řízený PMSM (Permanent Magnet ...
 • Konstrukce stolní vrtačky 

  Malásek, Petr
  Předmětem této závěrečné práce je popis stolní vrtačky, rešerše firem vyrábějících stolní vrtačky a rozbor jejich produktů. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry vrtačky, zkonstruován 3D model stroje a provedeny základní ...
 • Malé asynchronní motory pro specifické aplikace 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je představení principu konstrukce jednofázového asynchronního motoru a jeho využití v automobilovém půmyslu. Jedná se o konstrukčně velmi jednoduchý motor. Poloha pomocného (stíněného) vinutí ...
 • Měření a diagnostika vibrací a hluku asynchronních strojů 

  Hlaváček, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá vznikem hluku a vibrací v asynchronních strojích. Nejprve je zaměřena úvodem do problematiky hluku a vibrací. Další částí je seznámení se s elektrickými stroji a vznikem vibrací a hluku v ...
 • Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu 

  Fišer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a měření asynchronního motoru malého výkonu. V první části je popsána konstrukce a princip funkce asynchronního motoru. Následující část práce se zabývá analytickým výpočtem vlastností ...
 • Optimalizace tvaru drážky asynchronního motoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca pojednáva o možnosti optimalizácie tvaru rotorovej drážky asynchrónneho stroju za použitia umelej inteligencie. Optimalizovaný je bežne vyrábaný asynchrónny motor s~jednoduchou vírovou kotvou nakrátko. Cieľ je navrhnúť ...
 • Program pro návrh asynchronního motoru 

  Rúra, Dávid
  Táto práca pojednáva o možnostiach využitia algoritmov pre návrh asynchrónnych strojov s klietkou nakrátko so zameraním na elektromagnetický návrh a analytické overenie oteplenia. Tento typ motora patrí medzi najpoužívanejšie ...
 • Programování mikrokontrolérů c2000 v programu MATLAB/Simulink 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti metody automatického generování kódu, popsat koncept tvorby aplikace ve vybraném prostředí MATLAB/Simulink pro vývojový kit Texas Instruments LaunchPad a vytvořit pro něj aplikaci ...
 • Robustní řízení elektromechanických systémů 

  Pohl, Lukáš
  Tato práce se zabývá moderními řídícími metodami aplikovatelnými na řízení otáček asynchronního motoru. V úvodu této práce je představena stručná historie moderní teorie řízení. Jsou zde poskytnuty základní poznatky pro ...
 • Rotor Slot Optimization of an Induction Motor 

  Szekeres, Vojtech (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Proposed paper is dealing with optimization of an induction machine rotor slot by using artificial intelligence. Electrical machine under investigation is commonly manufactured induction motor with simple deep rotor bars. ...
 • Střídač pro vysokootáčkový asynchronní motor 

  Veselý, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem silové části frekvenčního měniče. Popisuje obecnou teorii asynchronního motoru a výkonové elektroniky z hlediska pulsních měničů. Pro zadané parametry jsou vybrány vhodné součástky, které ...