Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový přenos energie pomocí induktivní vazby pro biomedicínské aplikace 

    Studený, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou bezdrátového přenosu energie realizovaného pomoci dvou induktivně vázaných cívek. Popisuje postup při návrhu planárních cívek s využitím Wheelerovy metody. Dále uvádí postup při ...
  • Úzkopásmový modem PLC 

    Skala, Milan
    Tato bakalářská práce se zabývá úzkopásmovým PLC modemem pro sítí 230/400 V. V první kapitole se nachází základní teorie o používaných modulacích, rušení, impedanci vedení, komunikaci, kapacitním a induktivním vazebním ...