Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza přístupů ke stanovování havarijních zón 

  Kusova, Yana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou přístupů ke stanovování havarijních zón v Rusku a v Česku. Cílem řešení této úlohy je provést literární rešerši v oblasti dané problematiky a popsat přístupy ke stanovování havarijních ...
 • Srovnání dostupných SW nástrojů pro hodnocení havarijních dopadů 

  Kašpar, Otakar
  Provést srovnání dostupných SW nástrojů pro hodnocení havarijních dopadů závažných průmyslových chemických havárií s důrazem na hořlavé, výbušné a toxické chemické látky. Provedení hodnocení různých modelových příkladů se ...
 • Systémový postup havarijního plánování 

  Skupová, Dagmar
  Bakalářská práce se zabývá systémovým postupem havarijního plánování. Podrobně studuje vnitřní a vnější havarijní plány. Zabývá se také vhodnými metodami analýzy rizika průmyslových havárií. Součástí práce je návrh ...